home

   Společnost VZDUCHOTECHNIKA, SPN s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku od roku 2001. Sídlo firmy je umístěno v areálu bývalého podniku Moravolen, a.s., na ulici Žerotínova 87 v Šumperku, kde se vyrábí vzduchotechnické díly a je zde celá firemní infrastruktura.

   V roce 2001 firma SPN pořídila výkonnou technologii na tvarové řezání vzduchotechnických dílů, včetně řídícího software. Tato investice umožnila zkvalitnění výrobního procesu, zvýšení jakosti vyráběných dílů a přinesla podstatné zvýšení produktivity práce. V roce 2004 firma zahájila další etapu modernizace a rekonstrukce firemní infrastruktury (opravy staveb, sociální zabezpečení a kanceláře, dílenské stavební úpravy).

    Společnost Vzduchotechnika, SPN s.r.o. se rozhodla pro certifikace systému jakosti dle norem ISO 9001:2001 na počátku roku 2006, k samotné certifikaci došlo v srpnu 2006. Společnost má tedy nyní vypracovaný a zavedený vlastní systém řízení jakosti, certifikovaný Českým lodním a průmyslovým registrem.

O firmě

Výrobní program

Fotogalerie

Reference

Kontaktní informace
Ceník